ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

מצגת לכנס עורכי בקשות שהתקיים בתאריך 26.09.2017

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

פרסום הודעה על אישור הנחיות מרחביות במרחב התכנון המקומי נס ציונה

MainPic 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.