דוח פעילות היתרים, רישוי וביצוע לשנת 2017 + רבעון 1 לשנת 2018