דוח שנתי של פעילות הוועדה

דוח שנתי של פעילות הוועדה לשנת 2017

דוח פעילות היתרים, רישוי וביצוע לשנת 2017 + רבעון 1 לשנת 2018