הזמנת מידע


הזמנת מידע כללי באמצעות האתר על פי סעיף 119א' לחוק התכנון והבניה

ההזמנה תיקלט במערכת רק לאחר ביצוע 2 תנאים שלהלן:

  1. תשלום אגרת המידע במערכת אתר התשלומים
  2. הזמנת המידע באתר הוועדה

מידע זה מכיל זכויות בניה בלבד.

 

הזמנת בקשות מידע להיתר

בהתאם לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו – 2016, הגשת בקשות למידע להיתר אך ורק ע"י עורכי בקשה מורשים ודרך מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון