הנחיות מרחביות

הודעה לפי סעיף 145 (1) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ניתנת בזה הודעה , לפי סעיף 145 ד לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור הנחיות מרחביות אשר יחולו במרחב התכנון המקומי נס ציונה.

להלן ההנחיות המרחביות של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

להלן הנחיות מרחביות - תאגיד מי ציונה 


הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית מחוז מרכז תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זאת.

ההנחיות יכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.