מחלקת בינוי, פיתוח ותשתיות

מחלקת בינוי, פיתוח ותשתיות אחראי על ביצוע עבודות הפיתוח והשיקום ברחבי העיר ובכלל זה- תכנון, תיאום, פיקוח וביצוע של שכונות חדשות, שיקום רחובות, סלילת כבישים, מדרכות, הנחת קווי ביוב, תיעול ומים, הקמת תאורה ברחובות ופיתוח שטחים ציבוריים.

כמו כן אחראי האגף על אישור תכניות פיתוח וביוב וניקוז מגרשים פרטיים.