הצגת סדרי יום לישיבות הוועדה

נמצאו 3 תוצאות מתאימות

סוג ישיבה
מספר ישיבה
תאריך ישיבה
סדר יום
ועדת המישנה לתכנון ולבניה 201901 30/01/2019
רשות רישוי 201817 28/12/2018
ועדת המישנה לתכנון ולבניה 201812 26/12/2018