עמוד זה מאפשר לאתר פרסומים או הודעות בנושא תכנון ובנייה.

כולל פרסום לפי תקנה 36 ב' לתקנות רישוי בניה – קישור למסמכי בקשה להיתר כאשר לא ניתנה הסכמת בעלי הזכויות "במקרקעין".

יש להזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"

  • איתור פרסום לפי בקשה/תוכנית
  • איתור פרסום לפי כתובת
  • איתור פרסום לפי מקרקעין
  • איתור פרסום לפי סוג ותאריך
איתור פרסום לפי בקשה/תב"ע:

איתור פרסום לפי בקשה/תוכנית

איתור פרסום לפי כתובת:

איתור פרסום לפי כתובת:

איתור פרסום לפי מקרקעין:

איתור פרסום לפי מקרקעין:

איתור פרסום לפי סוג ותאריך:

איתור פרסום לפי סוג ותאריך: