ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

מידע לציבור

הוועדה יוצאת לפגרת קיץ

משרדי הוועדה יהיו סגורים
החל מיום שלישי 01/08/2017
ועד ליום שלישי 15/08/2017.

משרדי הוועדה יפתחו שוב ביום רביעי 16/08/2017

בנוסף, מערכת רישוי זמין לא תספור ימים בין התאריכים 17-31/08/2017

פרסום הודעה על אישור הנחיות מרחביות במרחב התכנון המקומי נס ציונה

MainPic 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.