קבלת קהל

שעות קבלת קהל באגף הנדסה:
מהנדס העיר
יום ד' בין השעות 16:00 - 18:30
בתיאום מראש בטלפון 08-9383810

סגן מהנדס העיר
יום ד' בין השעות 16:00 - 18:30

מחלקת תכנון עיר
יום א' בין השעות 08:30 - 10:30
יום ד' בין השעות 16:00 - 18:30

מחלקת רישוי
יום א' בין השעות 08:30 - 10:30
יום ב' בין השעות 12:00 - 15:00
יום ד' בין השעות 16:00 - 18:30

מדור פיקוח בנייה
יום א' בין השעות 08:30 - 10:30
יום ב' בין השעות 12:00 - 15:00
יום ד' בין השעות 16:00 - 18:30

מדור תשתיות תת קרקעיות
יום ב' בין השעות 12:00 - 15:00
יום ד' בין השעות 16:00 - 18:30

מדור פיתוח כבישים
יום ב' בין השעות 12:00 - 15:00
יום ד' בין השעות 16:00 - 18:30

יועצת תנועה
בתיאום מראש
טלפון 08-9383810