טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.7744
מתאריך:
01/08/2018
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
פטור אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 10.00.01 אגרת מידע בעבור חלקה בודדת 192.00 192.00
אגרות שונות אגרת מידע 10.00.02 אגרת מידע בעבור שתי חלקות בשטח קרקע רצוף 310.00 310.00
אגרות שונות אגרת מידע 10.00.03 אגרת מידע בעבור כל חלקה נוספת בשטח קרקע רצוף 102.00 102.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 299.96 299.96
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.40 32.40
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 32.40 32.40
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.60 3.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו וולטאי עד 10000 מ"ר מ"ר 1.17 1.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו וולטאי מעל 10000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 299.96 299.96
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 59.99 59.99
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.00 --- היטלי כבישים ------- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.01 ישן-כביש לקרקע מ"ר 5.60 14.43
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.02 ישן-כביש לבנין מגורים מ"ר 29.05 74.88
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.03 ישן-כביש לבנין שאינו למגורים מ"ק 6.11 15.75
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.04 ישן-פיקדון ע"ח חיוב גובלים מ"א 700.00 940.91
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.05 היטל כביש בעד קרקע מכל סוג לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 43.19 56.16
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.06 היטל כביש בעד בנין - נכס למגורים מ"ר מ"ר 65.74 85.49
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.07 היטל כביש נכס לתעשיה או בית העסק לכל מ"ק מ"ק 16.44 21.38
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.08 היטל סלילת כביש 27/02/11 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.09 היטל כביש בעד בנין שהוא נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 50.78 51.34
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.10 היטל כביש בעד בנין שהוא נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 97.68 98.75
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.11 היטל כביש בעד בניין שהוא נכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבנייו מ"ק 27.91 28.22
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.12 מקדמה מיום 04.06.2009 יח' 7,500.00 8,386.89
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.02.00 --- היטלי ביוב - עירייה ---------- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.02.01 היטל ביוב ציבורי לקרקע מ"ר 5.11 7.80
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.02.02 היטל ביוב מאסף לשטח הבנין מ"ר 56.96 86.95
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.00 היטל תיעול 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.01 -ישן-לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הב מ"ר 5.00 10.00
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.02 -ישן -לכל מ"ר משטח הקרקע באיזור מסחר ותעשיה. מ"ר 8.00 16.00
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.03 -ישן-לכל מ"ר של בנין,בכל האזורים. מ"ר 28.00 55.99
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.04 היטל תיעול לשטח קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 13.79 18.48
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.05 היטל תיעול לשטח הבנין בנכס למגורים בכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 51.51 69.04
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.06 היטל תיעול לנפח בנין בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 12.88 17.26
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.10 --- היטל תיעול חדש --------- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.12 היטל תיעול לשטח קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע לרבות קרקע שעליה הבניה מ"ר 43.49 43.97
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.14 היטל תיעול לשטח בנין -בנכס למגורים לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 83.67 84.58
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.16 היטל תיעול לנפח הבנין -בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 23.90 24.16
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.01 ---היטל סלילת מדרכות 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.02 היטל מדרכה בעד קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 18.19 23.65
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.03 היטל מדרכה בעד בנין-המהווה נכס למגורים לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 27.68 35.99
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.04 היטל מדרכה בעד בנין-שהוא נכס לתעשיה או בית עסק לכל מ"ק מנפח מ"ק 6.92 9.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.05 היטל סלילת מדרכות 27/02/11 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.06 היטל מדרכה בעד קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 33.85 34.22
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.07 היטל מדרכה בעד בניין המהווה נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 65.12 65.83
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.08 היטל מדרכה בעד בניין שהוא נכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנייו מ"ק 18.61 18.81
אגרת בניה אגרות בניה 000 התאמת סעיפי פיקדון 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ יח' 0.00 0.00