מחלקת מבני ציבור

מחלקת מבני ציבור אחראית על תכנון והקמת מוסדות חינוך ומבני ציבור בעיר לרבות: בתי ספר וגני ילדים, בתי כנסת, משרדי עירייה וכיו"ב, וכן עוסקת בפיקוח על מבני ציבור מסוכנים ובטיפול בהם.