מחלקת תכנון עיר

מחלקת תכנון עיר עוסקת בתכנון האורבני של נס ציונה לטווח הרחוק ולטווח הקצר, מתוך ראייה מערכתית עירונית רחבה של הצרכים החברתיים והפיזיים של העיר, ותוך התאמת התכנון למרקם העירוני הקיים והמתפתח.

המחלקה מטפלת בכל רמות התכנון

  • תכניות מתאר ארציות
  • תכניות מתאר מחוזיות
  • ייזום ובדיקה של תכניות מתאר מקומיות
  • תכניות מפורטות ותכניות נקודתיות
  • תכניות התחדשות עירונית ושימור אתרים

כמו כן אחראית המחלקה על הטיפול בגבולות השיפוט והתכנון של העיר, על בדיקה, אישור והכנה של תכניות לצרכי רישום ועל המידע הממוחשב של ייעודי הקרקע. 
כן מספקת המחלקה שירותים לעורכי תכניות בנין עיר עבור גופים ואנשים פרטיים, ומידע עדכני לגבי מצבן הסטטוטורי של תכניות בנין עיר.

במחלקה ניתן מידע בנושאים הבאים:

  • מידע כללי על סביבת הנכס 
  • מידע על תכניות בהפקדה 
  • עיון בתוכניות בנין עיר / צילום על פי הנהלים 
     

לא יינתן מידע בעל-פה לגבי רשימת תכניות וזכויות הבניה בנכס. יש להזמין מידע בלשונית הזמנת מידע.