סקר עבירות בניה

  1. סקר עבירות בניה נדרש בהמשך לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה קובע בסעיף 254טז: "ועדה מקומית ורשות מקומית מוסמכת לאכיפה יבצעו בתחומן סקר עבירות בנייה בתוך 18 חודשים מיום תחילתו של החוק ויעדכנו את הסקר מדי חמש שנים". הסקר ייערך לפי הוראות שיפרסם מנהל היחידה הארצית ויכלול בין השאר ריכוז של העבירות המשמעותיות בתחומי התכנון והבנייה . הסקר יוגש למנהל היחידה הארצית.
    תכלית הסקר – איתור כלל החריגות המשמעותיות במרחב התכנון , ולספק נתונים רלוונטים לקבלת החלטות בנוגע לנקיטת הליכי אכיפה.
  2. הוועדה המקומית נמצאת בימים אלה 04/2021 במהלך ביצוע הסקר.