אגף רישוי פיקוח והשבחה

רישוי

הרישוי אחראי על הליכי רישוי בניה הכוללים:

 • הכנת מידע לפי סעיף 119 א'.
 • הכנת מידע להיתר – מערכת רישוי זמין.
 • בדיקה וליווי בקשות להיתר.
 • הכנת בקשות להיתר לדיון בוועדה.
 • הוצאת היתרי בניה.

לתשומת לב:

 • בקשה להיתר בניה חייבת להיות מוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשום ברשם האדריכלים, מהנדסים או ההנדסאים. עפ"י תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז-1967.
 • לא יינתן מידע בעל-פה לגבי רשימת תכניות וזכויות הבניה בנכס. יש להזמין מידע בלשונית הזמנת מידע.

באתר תוכלו למצוא מידע והנחיות בנוגע לתהליכי הרישוי:

 • איתור ישיבות וועדה.
 • איתור בקשות לפי כתובת, מקרקעין (גוש/חלקה) או מספר תיק.
 • צפייה בפרסומי בקשות להקלות ושימושים חורגים (נוסח הפרסום ותכנית ראשית) בקרוב גם אפשרות התנגדות ישירות מהאתר.
 • טבלת תעריפי אגרות.
 • הנחיות מרחביות, הנחיות הגשה, טפסים ונהלים.
 • מידע גיאוגרפי - GISכולל תצ"א מעודכנת.

ארכיון תיקי בנין - תיקייה

יש לחפש את התיק בארכיב תיקי הבניין באתר לפי כתובת, מקרקעין (גוש/חלקה) או מספר תיק.

פיקוח

הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה ומשמשת כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על אכיפת חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 והתקנות לחוקים, תיקון 116 לחוק התכנון והבניה בנושא פיקוח אכיפה ועונשין, חוקי עזר עירוניים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.

להלן פירוט של תחומי אחריות המחלקה:

 • מעקב אחר בנייה חוקית בהתאם להיתר הבנייה ועל פי חוק התכנון והבנייה.
 • איתור בנייה ללא היתר וטיפול בחריגות בנייה ברחבי העיר על פי חוק התכנון והבנייה.
 • ביצוע ביקורות בגמר בנייה, לקראת אישור חיבור חשמל, הוצאת תעודת גמר ושחרור ערבויות בנקאיות.
 • איתור וטיפול בשימושים, בניגוד להיתר או תכנית, בקרקע.
  אכיפת חוק התכנון והבנייה בכל הקשור לפיקוח וביצוע צווי הריסה.
 • טיפול בנושא העברת זכויות בטאבו.
 • טיפול בפניות תושבים למוקד בנושא חריגות בניה / וכל הקשור בהליכי בניה.
 • טיפול במבנים מסוכנים ,מבנה פלקל  וכדומה.

עדכונכם, ביום 25.04.2017 אושר תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה המחליף את פרק י' לחוק העיקרי לפרק י' : פיקוח אכיפה וענישה.

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים - הנחיות מנהל התכנון

עובדי מחלקת רישוי ופיקוח עושים כל מאמץ על מנת לספק לתושבים ולציבור מתן מענה מהיר, אדיב, ומדויק באמצעות אתר האינטרנט של הועדה.
אתר הוועדה נבנה מתוך רצון להקל עליכם בקבלת מידע, ולחסוך זמן יקר.
מאחלת לכולכם שימוש מועיל ואיכותי.

 

מנהלת אגף רישוי, פיקוח והשבחה

עו"ד שרית גוטמן דגן