דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2022

היתרים

רישוי וביצוע

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2021

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2020

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2020

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2020

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2019

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2019

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2019

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

 

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - מרץ 2018

היתרים (לרבעון ראשון הכלול בתוך שנת 2017)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

 

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר 2018

היתרים

רישוי וביצוע

שימוש חורג

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2018

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

אינטרנט ומחשוב