עמוד זה מאפשר לאתר פרסומים או הודעות בנושא תכנון בנייה והתנגדויות.

לצפיה בתכניות לבקשות להיתר, יש לבחור את אופן האיתור המועדף (כמפורט בצד ימין), ואז יש לבחור בסוג יישות : בקשה

(יתכנו פרסומי תכנית ראשית לבקשות הכוללת הקלות או שימוש חורג, אשר מחולקות למספר עמודים / גיליונות - יש לגלול את הקובץ וכך ניתן לצפות בכל העמודים.)

יש להזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"

לאחר מכן ניתן יהיה לצפות בתוכנית בפרסומים או הגשת התנגדות
  • איתור פרסום לפי בקשה/תוכנית
  • איתור פרסום לפי כתובת
  • איתור פרסום לפי מקרקעין
  • איתור פרסום לפי סוג ותאריך
איתור פרסום לפי בקשה/תב"ע:

איתור פרסום לפי בקשה/תוכנית

איתור פרסום לפי כתובת:

איתור פרסום לפי כתובת:

איתור פרסום לפי מקרקעין:

איתור פרסום לפי מקרקעין:

איתור פרסום לפי סוג ותאריך:

איתור פרסום לפי סוג ותאריך: