טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
236.7504
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
פטור אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 10.00.01 אגרת מידע בעבור חלקה בודדת 204.00 204.00
אגרות שונות אגרת מידע 10.00.02 אגרת מידע בעבור שתי חלקות בשטח קרקע רצוף 327.00 327.00
אגרות שונות אגרת מידע 10.00.03 אגרת מידע בעבור כל חלקה נוספת בשטח קרקע רצוף 102.00 102.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו וולטאי עד 10000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו וולטאי מעל 10000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.00 --- היטלי כבישים ------- 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.09 היטל כביש בעד בנין שהוא נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 50.78 54.31
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.10 היטל כביש בעד בנין שהוא נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 97.68 104.47
היטלי פיתוח היטל כביש 2.01.11 היטל כביש בעד בניין שהוא נכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבנייו מ"ק 27.91 29.85
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.00 היטל תיעול 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.12 היטל תיעול לשטח קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע לרבות קרקע שעליה הבניה מ"ר 43.49 46.51
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.14 היטל תיעול לשטח בנין -בנכס למגורים לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 83.67 89.49
היטלי פיתוח היטל תעול 2.05.16 היטל תיעול לנפח הבנין -בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 23.90 25.56
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.01 ---היטל סלילת מדרכות 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.06 היטל מדרכה בעד קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 33.85 36.20
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.07 היטל מדרכה בעד בניין המהווה נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 65.12 69.65
היטלי פיתוח היטל מדרכה 2.06.08 היטל מדרכה בעד בניין שהוא נכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנייו מ"ק 18.61 19.90
אגרת בניה אגרות בניה 000 התאמת סעיפי פיקדון 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ יח' 0.00 0.00