רישוי בניה - נהלים והנחיות

מידע להיתר

הנחיות להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין

 

פרסום לבקשה בהליך הקלות/שימוש חורג

המלצות הוועדה לנוסח הקלות מומלצות

נוהל וטפסי בקשות להקלה או שימוש חורג

 

כללי

רישוי בניה ב-5 צעדים

לוחות זמנים לתהליך הרישוי

הנחיות הליכי רישוי בניה לשלטים

מדיניות העירייה בנושא גני ילדים - מעונות יום – שימוש חורג -  עדכון 31/12/2018

 

נוהל פקע"ר לבקשת פטור ממקלט

החל מ- 01/03/2020, נוהל הגשת בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים

 

הנחיות להכנת תכנית ראשית

הנחיות להכנת נספח – תכנית תנועה – חניה

הנחיות להכנת תכנית פיתוח ופריסת גדרות

 

הנחיות לשלב בקרת תכן

הנחיות לעריכת נספח יציבות, בקרת תכן – מינהל התכנון

פירוט בדיקות מעבדה נדרשות

דרכים ליצירת קשר עם איגוד ערים וגורמי תשתית לצורך קבלת אישור להיתרי בניה

בניה ירוקה - רשימת המעבדות שאושרו והוסמכו לת"י 5281 (יש לשים לב לכך שהרשימה לא כוללת את מכון התקנים, שמוכר כמעבדה במסגרת החוק, ולא נדרש בהסמכה מיוחדת, ולכן לא מופיע ברשימה) 

 

הנחיות לשלב אישור תחילת עבודות

נוהל מוצע לאכיפת פינוי פסולת מוסדר - המשרד להגנת הסביבה

רשימת אתרי הטמנת פסולת מורשים

טופס של חברת יס YES - הנחיות למנהל פרויקט - בניין מגורים

 

קישורים שימושיים להליכי רישוי

פרטי ועדת ערר מחוז מרכז

הודעות בענייני תכנון ובניה נס ציונה, כולל פרסומי הקלות ושימוש חורג

הנחיות מרחביות נס ציונה

מינהל התכנון – תהליך רישוי בניה

מינהל התכנון – מערכת רישוי זמין

הנחיות מפ"י: הכנת מפת מדידה להיתרי בניה

חוק התכנון והבניה

רשות מקרקעי ישראל

מחשבון אגרות בניה