הנחיות מרחביות

הודעה לפי סעיף 145 (1) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 

ביצוע פרסום לתוספת/עדכון להנחיות מרחביות בעיתונים בתאריך 11/05/2018ניתנת בזה הודעה , לפי סעיף 145 ד לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור הנחיות מרחביות אשר יחולו במרחב התכנון המקומי נס ציונה.

הנחיות מרחביות

להלן הנחיות מרחביות - תאגיד מי ציונה 


הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית מחוז מרכז תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זאת.

ההנחיות יכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.

החלטת ועדה מקומית לעדכון שיטת בניה הנחיה מרחבית - 22-02-2018

החלטת ועדה מקומית לעדכון הנחיה מרחבית - סגירה עונתית - 27-03-2018

החלטת ועדה מקומית לעדכון הנחיה מרחבית – קמין – 30-11-2020