הנחיות לשימוש באתר

ארכיב תיקי בניין

בעמוד זה ניתן לצפות בכל המסמכים השייכים לתיקי בניין (תיק בניין מכיל בתוכו בקשה אחת או יותר השייכות לאותו מבנה).
ניתן לבצע חיפוש לפי מספר תיק בניין, כתובת ונתוני מקרקעין (גוש וחלקה).

פרסומים

בעמוד זה ניתן לצפות בכל הפרסומים וההודעות בנושא התכנון והבניה. פרסומים אלה מופיעים באתר במקביל לפרסומים בעיתונות בנושאים אלו. הפרסומים יכולים להיות לבקשות להיתרי בניה הכוללים הקלות או בקשות לשימוש חורג שהוגשו לוועדה ותוכניות בניין עיר שהןפקדו ושאושרו.

חדש - בעמוד זה ניתן למצוא קישור למסמכי בקשות להיתר (יכולות להיות גם ללא בקשות להקלה או שימוש חורג) כאשר לא ניתנה הסכמתם של מי מבעלי הזכויות במקרקעין (שותפים בנכס) לפי תקנה 36 ב' לתקנות רישוי בניה.ניתן לבצע חיפוש לפי סוג הישות (בקשה או תוכנית וסוג התוכנית), כתובת, נתוני מקרקעין (גוש וחלקה) ותאריך הפרסום.

 

ישיבות ועדה

בעמוד זה ניתן לצפות במהלך הישיבות שהתקיימו בוועדה, סדרי היום לישיבות, מהלך הדיון והמלצות והחלטות שהתקבלו.
ניתן לבצע חיפוש על פי סוג הישיבה ותאריך ישיבה.

רישוי ובניה

עמוד זה מאפשר לצפות בבקשות שהוגשו לוועדה.
ניתן לבצע חיפוש על פי מספר הבקשה, כתובת הנכס, פרטי המבקש ונתוני מקרקעין (גוש וחלקה).

תוכניות בניין עיר

בעמוד זה ניתן לצפות בתוכניות בניין עיר שהוגשו וחלות בשטח השיפוטי של הרשות.
ניתן לבצע חיפוש על פי שם התכנית, ישוב, סטטוס, נתוני מקרקעין (גוש וחלקה), תאריכי הגשה ופרטי היזם

מערכת GIS

מעמד זה ניתן לעבור למערכת ה- GIS העירונית. מערכת זו כוללת שכבות מידע על גבי מפת העיר כגון שכבת יעודי קרקע, צילום אוויר, תוכניות בניין עיר ועוד. 

פתיחת קבצי PDF באופן מקוון מהאתר

במקרה ונתקלת בבעיה בפתיחת קבצי PDF מהאתר (כגון: תוכניות היתר מאושרות מהארכיב/תוכניות הגשה לפרסומים/טפסים), יש לשנות הגדרות בדפדפן בהתאם לקישור המצורף הגדרת תצורת הדפדפן לשימוש בתוסף adobe PDF כדי לפתוח קבצי PDF באופן מקוון

 

תשלום פיקדון

ניתן לבצע תשלומי פיקדון דרך פורטל התשלומים של העירייה.